วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 ผ่านระบบทางไกล Video Conference จากห้องประชุม ดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่องหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน พร้อมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการ  โครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 มีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายประงบประมาณต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างงบรายจ่ายเพิ่มเติม (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงพิจารณา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามสำนัก กอง และแนวทางการให้รางวัลหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่นต่อเนื่อง  ในช่วงท้าย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์น้ำ ให้มีการเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริหาร  จัดการน้ำของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

010561 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691937
วันนี้1075
สัปดาห์นี้2320
เดือนนี้4677
รวมทั้งหมด691937
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560