วันที่ 26 เมษายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของทุกส่วนโครงการ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กำชับให้ทุกโครงการ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบที่มีการบุกรุกใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมรายงานให้สำนักทราบในทุกกรณี และขอให้ทุกส่วน โครงการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด ในช่วงท้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมาโดย CKO สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มอบนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อสื่อสารแนวทางการจัดการความรู้ เน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อบูรณาการงานร่วมกันทุกสายงาน พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ถูกต้อง และรวดเร็ว  มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

260461 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741536
วันนี้828
สัปดาห์นี้6094
เดือนนี้19174
รวมทั้งหมด741536
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560