วันที่ 23 เมษายน 2561 นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 9/2561 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง ทั้งนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้สำนักชลประทานที่ 1-17 รักษาระดับเก็บกักน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการควบคุมการใช้น้ำในอ่าง (Rule curve) ก่อนเข้าฤดูฝน ติดตามสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนความสมบูรณ์ของเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในฤดูฝนที่จะมาถึง

230461 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743063
วันนี้90
สัปดาห์นี้7621
เดือนนี้20701
รวมทั้งหมด743063
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560