วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

3 resize

020461 2 resize

2 resize

4 resize