วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาตรวจเยี่ยมกรมชลประทานอย่างเป็นทางการ และประชุมมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

090361 5

2

3

4