วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ยม น่าน ป่าสัก และปราจีนบุรี (ห้วยโสมง) และติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง 

120261 7

2

3

4

5