วันที่ 9 พฤษภาคม นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการในจังหวัดลำปางและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยภาครัฐวิสาหกิจ ภาคราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 เพื่อทบทวนพิจารณาเงื่อนไข การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะสูบน้ำ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำฯ มีมติเห็นชอบตามเงื่อนไข โดย กฟผ.โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะสูบน้ำได้ อ่างเก็บน้ำกิ่วลมจะต้องอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า +282.00 เมตร (รทก.) หรือคิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 65.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการสูบน้ำขั้นต่ำ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี แต่ไม่เกิน 30.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม  และหากปีใดฝนแล้งเขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.โรงไฟฟ้าแม่เมาะสูบน้ำไปใช้ หรือหากมีความจำเป็นนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้ ให้เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะพิจารณาต่อไป

2 resize

1 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691947
วันนี้1085
สัปดาห์นี้2330
เดือนนี้4687
รวมทั้งหมด691947
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560