วันที่ 15 มกราคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริสอนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เป็นชุมชนขนาดใหญ่มี 576 หลังคาเรือนประชากรรวม 957 คน ในช่วงเช้า นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นำคณะลงพื้นที่ดูงาน

 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

image 1

2

3

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา หมู่ที่ 1 บ้านมาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

image 2

22

33

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691980
วันนี้1118
สัปดาห์นี้2363
เดือนนี้4720
รวมทั้งหมด691980
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560