วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กำชับให้ทุกส่วน โครงการ ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรมชลประทาน อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง  อีกทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ในที่ประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป และในช่วงท้าย นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำด้านท้ายเขื่อนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

0 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468802
วันนี้548
สัปดาห์นี้394
เดือนนี้14043
รวมทั้งหมด468802
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560