วันที่ 27 กันยายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยประธานได้ขอให้ทุกส่วน โครงการ ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด และได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานถึงปัญหา อุปสรรค การเนินงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 และในช่วงท้าย ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนกันยายน 2560 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตาม พระราชบัญญัติ

270960 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702417
วันนี้90
สัปดาห์นี้3161
เดือนนี้15157
รวมทั้งหมด702417
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560