วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ” ครั้งที่ 6 ในพื้นที่ภาคเหนือ มีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการน้ำ และตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องกับชลประทาน จะได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันท่วงที ตามสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง กรมชลประทาน      ยังคำนึงถึงการบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงสิ่งกีดขวาง      ทางน้ำ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ต้องรีบดำเนินการ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีนายธัชชัย ลีลาสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาพร้อมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกัน ณ โรงแรม   อัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

300560

299588 resize

S 4014137 resize

S 4014138 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741603
วันนี้14
สัปดาห์นี้6161
เดือนนี้19241
รวมทั้งหมด741603
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560