วันที่ 14 กันยายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมในการทำงาน รู้จักโครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ตั้งไว้ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับในการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ อีกทั้ง เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ศึกษาเรียนรู้งานชลประทาน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนงานที่สำคัญของกรมชลประทาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงาน และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 

140960 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741610
วันนี้21
สัปดาห์นี้6168
เดือนนี้19248
รวมทั้งหมด741610
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560