วันที่ 4 กันยายน 2560 นายไชยงค์  จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานชลประทานที่ 2 มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหาของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถนำไปปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานกลาง ให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีความโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ โดยจัดระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 มีนายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารสินทรัพย์ และนางสาวดวงพร สินธุฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 2 กรมชลประทาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ   ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดเชียงราย

040960 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741603
วันนี้14
สัปดาห์นี้6161
เดือนนี้19241
รวมทั้งหมด741603
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560