วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอัตพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฝายงิ้ว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายวรเทพ วัฒนวิเชียร วิศวกรชลประทานชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมวางแผนบริหารงานในการรับมือกับพายุฝนที่อาจจะเข้ามา จากนั้นได้  ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีนายสุรพงษ์ บุตรดา บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนต่อไป

 

ฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

230860 4 resize

2 1

3 1

4 1

5 1

6 2

 

ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

2 1

2 2

3 2

4 2

5 2

6 1

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743050
วันนี้77
สัปดาห์นี้7608
เดือนนี้20688
รวมทั้งหมด743050
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560