วันที่ 21 มกราคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภานุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 มีนายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดเชียงราย จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่ดูงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีนายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร

210165 3

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510211
วันนี้230
สัปดาห์นี้7150
เดือนนี้42898
รวมทั้งหมด1510211
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560