วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภานุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และนางพีรญา ร่มป่าตัน ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรม ปันสุข โครงการชลประทานสร้างสรรค์สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มอบทุนอุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ และโรงเรียนบ้านจอมปิง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 มิติที่ 3 ด้านสังคม (Social) Happy Society, Happy Heart, Happy Family มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
180165 10
2
3
5
7
8
9
10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510250
วันนี้269
สัปดาห์นี้7189
เดือนนี้42937
รวมทั้งหมด1510250
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560