วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายกฤษฎา แดงสีพลอย หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายสักพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่เฟืองและหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยข้อมูลเบื้องต้น สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานลำปาง ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร พร้อมทั้งเสนอให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฝายสักพร้อมระบบส่งน้ำ ลักษณะเป็นฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร มีระบบส่งน้ำเป็นคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวม 5,000 เมตร หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎรบ้านแม่เฟือง และหมู่บ้านใกล้เคียง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1,800 ไร่ ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี
120165 3
2
3
4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510224
วันนี้243
สัปดาห์นี้7163
เดือนนี้42911
รวมทั้งหมด1510224
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560