"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
 1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปี 2564
 2. การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)
 4. สอบถาม น้ำ

Annual budget budget calendar64 resize

Drought management resize

62 resize

Inquiry Channel resize

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ


doc online ori2 1  Training ori2 1
Boss261

นายปรีชา  จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล

 1. ปฏิทินกิจกรรม / เดือน
 2. กิจกรรม / ห้องประชุม ครั้งต่อไป
มกราคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ, 22 มกราคม 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

           วันที่ 22 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็...

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้การต้อนรับ นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จังหวัดลำปาง

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย...

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2563

          วันที่ 21 มกราคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย...

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Cnference

          วันที่ 20 มกราคม 2563 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมปร...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของหวัดลำปาง

          วันที่ 23 มกราคม 2563 นายนพดล สิทธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครง...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมการอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท.

         วันที่ 23 มกราคม 2563 นายสุรชัย คำใส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน พร้อมด้วยนายปวิตร เอวะ...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

          วันที่ 23 มกราคม 2563 นายศราวุฒิ ธรรมเสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โคร...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่16อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

          วันที่ 23 มกราคม 2562 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563

         วันที่ 23 มกราคม 2563 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทา...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดพะเยา

          วันที่ 23 มกราคม 2563 นายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

          วันที่ 23 มกราคม 2563 นายทศวรรษ ทิพย์ศรีบุตร นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยนายประหยัด...

วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2563

           วันที่ 23 มกราคม 2563 นายเฉลิมพันธ์ หมุดเชื้อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...

คลังวีดีโอ

21 ตุลาคม 2562
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
21 ตุลาคม 2562
อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานพะเยา
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานน่าน
21 ตุลาคม 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานลำปาง
29 สิงหาคม 2562
หน้าที่และภารกิจหลัก สำนักงานชลประทานที่ 2
01 กรกฎาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562
07 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2562

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epp rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
537890
วันนี้263
สัปดาห์นี้2913
เดือนนี้16763
รวมทั้งหมด537890
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560