covid19 rid

 1. ประกาศเจตจำนง
 2. covid-19
 3. สอบถาม น้ำ
 4. แผน/ผล จัดการน้ำ
 5. บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 6. Thailand SDGs

2000xB rid64

new covid

Inquiry Channel resize

info 2.jpg resize

info p2.jpg resize

SDGs

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

infographic64

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตจังหวัดพะเยา

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร...

วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้...

วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564
รองอธิบดีกรมชลประทาน นำทีมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจมอบถุงยังชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลปร...

วันพุธ, 13 ตุลาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

      วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำน...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

           วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายบัญชา สุขศิริ พนักงานการเกษตร ส.3 โครงการชลประทาน...

วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประท...

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวห...

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564
โครงการชลประทานน่าน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

         วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน จัดกิจกรรม “...

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

          วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง จัดกิจ...

วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมและลงพื้นที่ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโอ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

           วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2...

วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 18 ตุลาคม 2564 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิ...

วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้...

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1187900
วันนี้891
สัปดาห์นี้2062
เดือนนี้38096
รวมทั้งหมด1187900
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560