covid19 rid

"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
 1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปี 2564
 2. การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 3. คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)
 4. สอบถาม น้ำ

Annual budget budget calendar64 resize

Drought management resize

62 resize

Inquiry Channel resize

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

B ori2 63

นายปรีชา  จานทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1
 1. ปฏิทินกิจกรรม / เดือน
 2. กิจกรรม / ห้องประชุม ครั้งต่อไป
เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 7 เมษายน 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุม...

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ในฐานะประ...

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุ...

วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุ...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าเพื่อก่อสร้าง ฝายห้วยลิ้มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

          วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวรชัย ธนกันต์ธัช หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒ...

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563

          วันที่ 7 เมษายน 2563 นายนพพร สารพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

          วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน...

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่วางแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง อำเภอนาน้อย

            วันที่ 6 เมษายน 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อม...

วันพุธ, 01 เมษายน 2563
โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมติดตาม/เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

           วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นป...

วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย (ก.ช.ภ.จ.ชร) ครั้งที่ 4/2563

          วันที่ 31 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมป...

วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563

          วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายนพพร สารพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...

วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลเกี่ยวกับสถานการณ์การกำจัดวัชพืชจอกหูหนูที่แพร่ระบาดในบริเวณเขื่อนกิ่วลม และประกาศปิดการท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (

       วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม...

คลังวีดีโอ

06 มีนาคม 2563
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาวัชพืชจอกหูหนูในเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
13 กุมภาพันธ์ 2563
นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองเล็งทราย และการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
21 ตุลาคม 2562
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
21 ตุลาคม 2562
อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานเชียงราย
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานพะเยา
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานน่าน
21 ตุลาคม 2562
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
21 ตุลาคม 2562
โครงการชลประทานลำปาง
29 สิงหาคม 2562
หน้าที่และภารกิจหลัก สำนักงานชลประทานที่ 2
01 กรกฎาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2562
07 พฤษภาคม 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2562

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epp rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
590804
วันนี้523
สัปดาห์นี้1913
เดือนนี้4025
รวมทั้งหมด590804
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560