1. ประกาศเจตจำนง
 2. covid-19
 3. สอบถาม น้ำ
 4. แผน/ผล จัดการน้ำ
 5. Thailand SDGs

2000xB rid64

covid19 ori2 65

Inquiry Channel resize

info 2.jpg resize

SDGs

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

infographic64

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟู เวียงหนองล่ม จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการในเขต จังหวัดเชียงราย

         วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ประ...

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานช...

วันอังคาร, 07 ธันวาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา

             วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00 น.) นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำ...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

            วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุ...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายบัญชา สุขศิริ พนักงานการเกษตร ส 3 โครงการชลประทานลำปาง...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

         วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำยาว และวางแผนการใช้น้ำของเกษตรกรในปลูกพืชฤดูแล้ง

           วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ร่วมกับโครงการชลประทานน่าน ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแห้งขอด อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

           วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ กรมทหา...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานน่าน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2564

          วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นประธาน...

วันพุธ, 08 ธันวาคม 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชมลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 2

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ม...

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1250702
วันนี้346
สัปดาห์นี้3839
เดือนนี้13356
รวมทั้งหมด1250702
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560