covid19 rid

 1. ประกาศเจตจำนง
 2. covid-19
 3. สอบถาม น้ำ
 4. แผน/ผล จัดการน้ำ
 5. บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 6. Thailand SDGs

2000xB rid64

new covid

Inquiry Channel resize

info 2.jpg resize

info p2.jpg resize

SDGs

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

Tinnakorn01 1

นายทินกร เหลือล้น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

infographic64

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้...

วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ตรวจคัดกรองบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกอย่างเข้มข้นก่อนเข้ามาติดต่อราชการ

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานชลประทานที่ 2 นำโดย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการส...

วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

        วันที่ 27 กรกฎคม 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 สำนักงานชลประท...

วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาก...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นา...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประ...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายรณชัย ปราณพานิชกิจ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนพพร สารพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทานและการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลป...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมรับฟังการประชุมการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference

         วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 2564 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุ...

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ประชุม Video Conference งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน​ พร้อมด้วย...

คลังวีดีโอ

01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1050096
วันนี้181
สัปดาห์นี้8812
เดือนนี้43397
รวมทั้งหมด1050096
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560