covid19 rid

 1. ประกาศเจตจำนง
 2. covid-19
 3. สอบถาม น้ำ
 4. แผน/ผล จัดการน้ำ
 5. บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง
 6. Thailand SDGs

2000xB rid64

new covid

Inquiry Channel resize

info 2.jpg resize

info p2.jpg resize

SDGs

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

Tinnakorn02 64

นายทินกร เหลือล้น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

infographic64

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล


doc online ori2 1
Training ori2 1

:: กิจกรรม / ข่าวรอบรั้ว / วีดีโอ สชป.2


 

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1, 2

            วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่...

วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

      วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตจังหวัดน่าน

     วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร...

วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

     วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมช...

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางพัฒนาอาชีพและการตลาดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom

           วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชี...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมโครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามกฎหมายกระทรวง สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางนงเยาว์ อินแสน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โครงการชลประท...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ในระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลปร...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลปร...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในเขตตำบลนาสัก และตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

           วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

             วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลปร...

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2564

          วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย...

คลังวีดีโอ

01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1000483
วันนี้175
สัปดาห์นี้3705
เดือนนี้22751
รวมทั้งหมด1000483
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560