Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. ไทยนิยม ยั่งยืน
  4. สอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ
  5. สถานการณ์น้ำ

forking create

correct

Sustainable Thai800

Inquiry Channel

 

bosschai

นายชัยประเสริฐ  เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง

“โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม ของผู้ตรวจราช…

         วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัว...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้า…

         วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หั...

Read more

“ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอแจ้…

         วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วยนายวิชัย บินซ...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อกลุ่มราษฎร”

         วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายปวิน พละชัย พละชัย หัวห...

Read more

โครงการชลประทานลำปางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ลำปางสะอาด” ปีงบประมาณพ.ศ. 2562

         วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายสง่า แก้วมูล หัวหน้าฝ่า...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการงานศึก…

         วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวิชัย บินซำซี หัวหน้าฝ่...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกร…

         วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายจีระศักดิ...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอ…

         วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หั...

Read more

“โครงการชลประทานลำปางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ”

         วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้นายวีระยุทธ ...

Read more
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. กิจกรรมต่อไป
ธันวาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ไม่มีกิจกรรม
  1. วีดีโอกิจกรรม
  2. วีดีโอเผยแพร่
next
prev