Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 Untitled 2

 นายอธินันทน์  นาวิกนันทน์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

facebook
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. กิจกรรมต่อไป
กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
watercenter plan tmd
ori2 disbursement kmc02
iwebflow epp rid kmcenter
pbms Procurement info

  121212

หน้าที่รับผิดชอบ

1.

วางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ 

2. 

พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริโครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ

3. 

สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น

4. 

เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน

5. 

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย